« Certifikáty | Úvod | Cenník služieb 2020 S… »

Zákony a nariadenia

16.04.2014 04:10Nariadenie Komise (EÚ) č. 354/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 354/2014 z 8. apríla 2014, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

Nariadenie Komise (EÚ) č. 354/2014