Výrobcovia

Obchodníci a dovozcovia

Oznamenie dovozu

« Nariadenie Rady (ES) … | Úvod | Zákon č. 189/2009 Z.… »

Poľnohospodári

06.01.2010 13:11Evidencia zvierat v EP F-103

Pre rýchly priebeh riadne ohlásenej kontroly si pripravte vyplnený formulár F-103 alebo aspoň údaje o počtoch zvierat a kategóriách v ekologickom poľnohospodárstve prípadne aj v inej poľnohospodárskej výrobe.

Evidencia zvierat v EP F-103