Právné predpisy aktualizované- UKSUP

https://www.uksup.sk/pravne-predpisy-aktualizovane/

25.04.2021 04:31 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/931

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/931 zo 17. júna 2015, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

(více)

14.08.2015 13:02 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komise č. (EÚ) 1287/2014

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EU) č. 1287/2014  z 28. novembra 2014, z 28. ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné  Pravidlá vykonávania nariadenia RADY (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

(více)

08.02.2015 06:05 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komise (EÚ) č. 836/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 836/2014 z 31. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

(více)

29.08.2014 09:01 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komise (EÚ) č. 829/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 829/2014 z 30. júla 2014, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(více)

29.08.2014 08:58 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komise (EÚ) č. 355/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 355/2014 z 8. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(více)

16.04.2014 04:14 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komise (EÚ) č. 354/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 354/2014 z 8. apríla 2014, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

(více)

16.04.2014 04:10 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 586/2013

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 586/2013 z 20. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín, a ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o dátum predkladania výročnej správy.

(více)

04.07.2013 07:33 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 567/2013

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 567/2013 z 18. júna 2013, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

(více)

04.07.2013 07:22 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2013

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 392/2013 z 29. apríla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o systém kontrol ekologickej výroby.

(více)

03.05.2013 16:28 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 125/2013

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 125/2013 z 13. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

(více)

15.02.2013 18:33 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EU) 751/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 751/2012  zo 16. augusta 2012, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(více)

07.09.2012 09:31 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 508/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 508/2012 z 20. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(více)

30.06.2012 13:09 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 505/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 505/2012 zo 14. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

(více)

30.06.2012 13:05 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EU) č. 203/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 203/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre ekologické víno

(více)

15.03.2012 15:35 Zákony a nariadenia