Cenník služieb pre SR

(více)

30.09.2017 11:18 Biokont CZ

Registrácia nového podniku v EPV na UKSUP

Vyplnenú Žiadosť o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby pošlite poštou na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Ing. Ivan KUŠNIER
Vedúci Oddelenia ekologického poľnohospodárstva a monitoringu pôd
Matúškova 21
833 16  Bratislava


           Vyplnenú kópiu, Žiadosť o registraci do ekologickej poľnohospodárskej výroby pošlite ihneď e-mailom na info@biokont.cz

(více)

04.08.2014 12:43 Biokont CZ

Certifikáty SK

(více)

28.04.2014 18:48 Biokont CZ

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva na nasledujúcom odkaze.

http://www.uksup.sk/index.php?n=20

http://www.uksup.sk/index.php?n=8

07.01.2012 17:19 Biokont CZ

Postup pri registrácii do ekologickej poľnohospodárskej výroby

Vážený podnikatelia v ekologickom pol´nohospodárstve, ak máte záujem o uzavretie zmluvy o inšpekcii a certifikácii s našou spoločnosťou Biokont CZ, s.r.o., kontaktujte povereného zástupcu Mgr.Jána Kútnika, ktorý s vami prejedná všetky detaily (vrátene zmeny kontrolnej organizácie).

Kontakt: Mgr.Ján Kútnik

        Tupá 253

        93 584 Tupá

Tel.: 903532965

E-mail: kutnik@biokont.sk

Nová inšpekčná organizácia v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR od 15.12.2011

                                                             SK-BIO-003

ÚKSÚP ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike v súlade s písm. c) § 4 zákona č.189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe  vydal oprávnenie pre novú inšpekčnú organizáciu

                                                        Biokont CZ, s.r.o.

(více)

04.01.2012 15:26 Biokont CZ

Zmluva o inšpekcii a certifikácii

Zmluvu o inšpekcii a certifikácii si riadne preštudujte, zmluva musí byť uzatvorená pred začatím vstupnej kontroly. Bez vstupnej kontroly sa nemožno u nás registrovať.  Tlačivo zmluvy vyplňte 2x. Odporúčame, najprv nám zaslať Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045.   Dátum účinnosti tejto zmluvy určuje vedúci certifikačného orgánu Biokontu = dátum začiatku konverzie (prechodného obdobia).

(více)

03.01.2012 18:41 Biokont CZ

Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045

Vítame Vaše rozhodnutie podnikať v systéme ekologického poľnohospodárstva alebo výrobe biopotravín a bioproduktov. Preštudujte si starostlivo naše webové stránky. Vyplnenú Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045 zaslanú e-mailom na info@biokont.sk vybavíme aj keď nebude Vami podpísaná. Prosíme tiež o vyplnenie a zaslanie informácie o novom podniku F-046. Môžete tiež len zavolať. Zapíšeme si Vás sami a dohodneme s Vami termín vstupnej kontroly, ak zavoláte v obvyklej pracovnej dobe na telefón +420 541 212 308; mimo pracovnú dobu na telefón +420 547 225 565; kedykoľvek na mobil +420 606 605 728. Odkaz "Ako sa pripraviť na vstupnú kontrolu" nájdete v jednotlivých rubrikách (Poľnohospodári, Výrobcovia, Obchodníci a dovozcovia) podľa Vašej činnosti.

(více)

17.02.2010 08:17 Biokont CZ

Vyhlásenie predajcu - GMO F-112

GMO a produkty vyrobené z GMO alebo pomocou GMO sa nesmú používať ako potraviny, krmivo, činidlá, prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné  osivo, vegetatívny množiteľský materiál, mikroorganizmy a zvieratá v ekologickej výrobe.

Všetci výrobcovia musia podľa NR (ES) 834/2007 a NK (ES) 889/2008 predkladať pri všetkých použitých rizikových produktov, kde možno predpokladať použitie GMO, toto vyhlásenie predajcu F-112. Vždy vyplňte registračné (päťmiestne) číslo Biokontu.

(více)

08.03.2007 07:40 Biokont CZ

Prihláška k certifikácii F-111

Vyplnenú prihlášku (žiadosť o certifikáciu - zoznam požadovaných produktov k certifikácii) si pripravte na riadnu ohlásenú kontrolu, kde ju odovzdáte inšpektorovi, ktorý Vám vysvetlí aj prípadné nejasnosti. Možné vyplniť tiež až pri kontrole. V nutných prípadoch, v priebehu roka, môžete vyplnené tlačivo, bez kolkových známok (vybavujeme zadarmo do 30tich dní), potvrdený - podpísaný, kedykoľvek zaslať 1x (iba originál) obyčajnou poštou na adresu Biokontu alebo e-mailom na info@biokont.sk (alebo konkrétnemu pracovníkovi).

Formulár je jednotný pre všetky podniky. Vždy tiež vyplňte registračné (päťmiestne) číslo Biokontu. Poľnohospodári, ktorí nemajú po riadnej kontrole pozemkov v bežnom roku, musí súčasne poslať aj vyplnený a podpísaný F-101, F-102 Plán plodín a hnojenie v ekologickom poľnohospodárstve pre daný rok (nájdete v rubrike Zemědělci/Poľnohospodári).

(více)

11.01.2007 14:34 Biokont CZ