Cenník služieb pre SR

(více)

30.09.2017 11:18 Biokont CZ

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/931

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/931 zo 17. júna 2015, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

(více)

14.08.2015 13:02 Zákony a nariadenia

Oznamenie dovozu

(více)

06.03.2015 13:07 Obchodníci a dovozcovia

Nariadenie Komise č. (EÚ) 1287/2014

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EU) č. 1287/2014  z 28. novembra 2014, z 28. ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné  Pravidlá vykonávania nariadenia RADY (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

(více)

08.02.2015 06:05 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komise (EÚ) č. 836/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 836/2014 z 31. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

(více)

29.08.2014 09:01 Zákony a nariadenia

Certifikáty SK

(více)

28.04.2014 18:48 Biokont CZ

Nariadenie Komise (EÚ) č. 355/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 355/2014 z 8. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(více)

16.04.2014 04:14 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 125/2013

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 125/2013 z 13. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

(více)

15.02.2013 18:33 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EU) 751/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 751/2012  zo 16. augusta 2012, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(více)

07.09.2012 09:31 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EU) č. 126/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 126/2012 zo 14. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o evidenciu a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov zo Spojených štátov amerických

(více)

24.02.2012 16:15 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu,označovanie a kontrolu

(více)

26.01.2012 01:21 Zákony a nariadenia

Nariadenie Rady (ES) č. (ES) č. 834/2007

NARIADENIE RADY (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91

(více)

26.01.2012 01:13 Zákony a nariadenia

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva na nasledujúcom odkaze.

http://www.uksup.sk/index.php?n=20

http://www.uksup.sk/index.php?n=8

07.01.2012 17:19 Biokont CZ

Postup pri registrácii do ekologickej poľnohospodárskej výroby

Vážený podnikatelia v ekologickom pol´nohospodárstve, ak máte záujem o uzavretie zmluvy o inšpekcii a certifikácii s našou spoločnosťou Biokont CZ, s.r.o., kontaktujte povereného zástupcu Mgr.Jána Kútnika, ktorý s vami prejedná všetky detaily (vrátene zmeny kontrolnej organizácie).

Kontakt: Mgr.Ján Kútnik

        Tupá 253

        93 584 Tupá

Tel.: 903532965

E-mail: kutnik@biokont.sk

Nová inšpekčná organizácia v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR od 15.12.2011

                                                             SK-BIO-003

ÚKSÚP ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike v súlade s písm. c) § 4 zákona č.189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe  vydal oprávnenie pre novú inšpekčnú organizáciu

                                                        Biokont CZ, s.r.o.

(více)

04.01.2012 15:26 Biokont CZ

Zmluva o inšpekcii a certifikácii

Zmluvu o inšpekcii a certifikácii si riadne preštudujte, zmluva musí byť uzatvorená pred začatím vstupnej kontroly. Bez vstupnej kontroly sa nemožno u nás registrovať.  Tlačivo zmluvy vyplňte 2x. Odporúčame, najprv nám zaslať Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045.   Dátum účinnosti tejto zmluvy určuje vedúci certifikačného orgánu Biokontu = dátum začiatku konverzie (prechodného obdobia).

(více)

03.01.2012 18:41 Biokont CZ